Dječji vrtić Žižula, "Žižula je moj vrtić" je službena himna vrtića Izjava o odricanju odgovornosti : - sva glazba je preuzeta s YouTube servisa - sva autorska prava pripadaju autorima pjesama