Pozitivna iskustva stečena dosadašnjim radom na ovom području potaknula su nas na djelovanje i osmišljavanje ovog programa kako bismo svoj djeci, a osobito djeci koja pokazuju interes za dramsko - scensku umjetnost, omogućili osmišljenije, aktivnije i sustavnije sudjelovanje u odgoju i obrazovanju putem umjetnosti.

Program želi od najranije dobi započeti s umjetnošću i razvijati umjetnički senzibilitet kroz igru koja je djetetov osnovni izričaj i pokretačka snaga, a koja u sinergiji s aktivnošću potiče stvaralaštvo.

Program potiče cjeloviti razvoj djeteta koje će kroz ovaj program unaprijediti svoje izražajne i motoričke sposobnosti, povećati socijalnu, emocionalnu i mentalnu osviještenost te razvijati fluentnost govora, samopoštovanje i samodisciplinu. 

Temeljni je cilj programa pozitivan utjecaj na cjelokupni rast i razvoj djeteta posredstvom dramsko scenskog stvaralaštva čija je funkcija priređivati povoljan pedagoški kontekst koji će poticati i razvijati umjetnički i estetski senzibilitet, što je potencijalna osnova kasnijeg umjetničkog stava, kod ponekih i umjetničkog izraza.