Integrirani sportski program te kraći sportski program polaze od razvojnih potreba i mogućnosti djece rane i predškolske dobi. Integrirani sportski program namijenjen je djeci od navršene tri godine do polaska u školu koja su obuhvaćena redovnim programima Dječjeg vrtića Žižula. 


Kraći sportski program provodi se izvan redovnog programa ranog i predškolskog odgoja. Programi se realiziraju u polivalentnim dvoranama i vanjskom igralištu, pod stručnim vodstvom magistra kineziologije. 

Suvremeni život obilježava nedovoljno kretanje te sjedilački način života, stoga je cilj sportskih programa za djecu ranog i predškolskog odgoja je pozitivno utjecati na cjelovit razvoj djeteta te razvijati kulturu življenja. 


Zadaća sportskih programa je poticati razvoj zdravstvene kulture s ciljem unapređivanja zdravlja, zdravog načina života te razvoj osobnosti stvaranjem pozitivne slike o sebi. 

U provođenju integriranog sportskog programa sudjeluje kineziolog i educirani odgojitelji koji su uključeni u osmišljavanje materijalnog okruženja za provođenje programa te aktivno sudjeluju u samoj realizaciji programa. 

Kroz osmišljene aktivnosti djeca razvijaju i usavršavaju svoje prirodne vještine kretanja, a kroz igru usvajaju vrijednosti i kompetencije nužne za uspješno snalaženje u društvenom životu.