Montessori pedagogija ima dugu tradiciju diljem svijeta kao program ranog i predškolskog odgoja ili osnovnoškolski program. 

Montessori pedagogija zastupa jedinstven pristup djetetu prema kojem se dijete razvija na način da stječe znanja u različitim područjima života. 

Primjenjuju se jedinstvene metode učenja u kojima je naglasak na samostalnom i spontanom učenju djeteta kroz otkrivanje okoline. 

Svako dijete samostalno uspostavlja tempo rada i sadržaj s kojim se bavi što utječe na razvoj samodiscipline.

Cilj Montessori programa je poticanje tjelesnog, psihomotornog, socio-emocionalnog, spoznajnog razvoja djeteta te razvoja komunikacijskih vještina, izražavanja i stvaralaštva. 

U Dječjem vrtiću Žižula Montessori program provodi se od pedagoške godine 2010./2011.