Polazak u školu predstavlja značajan životni događaj za dijete, ali i za roditelje. Školska sredina podrazumijeva više samostalnosti u odnosu na predškolsko razdoblje kada su se djeca mogla znatno više osloniti na roditelje ili odgojitelje. 

Prvi dojam o školi utječe na razvijanje stava prema učenju, važnosti školovanja i stvaranje slike o sebi, stoga je važno da dijete kroz program predškole usavrši svoje sposobnosti i osobine koje će mu pomoći u snalaženju u novim situacijama. 

Ciljevi programa predškole jesu djeci osigurati povoljno okruženje u kojem će biti omogućeno zadovoljavanje djetetovih aktualnih razvojnih potreba i poticanja svih aspekata djetetova razvoja. 

Program predškole predstavlja pripremu djeteta za školu u smislu jačanja komunikacijskih i socijalnih vještina i razvijanja pozitivne slike o sebi. Kako bi se osigurao što prirodniji prelazak iz vrtića u školu, kroz aktivnosti predškole utječe se na razvoj znanja i sposobnosti potrebnih za uspješno uključivanje u prvi razred. 

Zato zadaća program predškole nije naučiti djecu čitati i pisati, već jačati predčitalačke vještine koje će pridonijeti uspješnom usvajanju vještine čitanja i pisanja. Kroz program predškole razvijaju se vještine: 

  • slušna pažnja
  • vizualna percepcija
  • slušno – govorna memorija
  • sukcesivne funkcije – praćenje slijeda u vremenu i prostoru
  • vizualno – motorna koordinacija
  • slušno – motorna koordinacija
  • prostorna orijentacija
  • grafomotorika
  • jezička kompetencija

 Program predškole je namijenjen djeci koja nisu uključena u oblike ranog i predškolskog odgoja, a školski su obveznici u idućoj školskoj godini. Program se provodi u razdoblju od listopada do svibnja u ukupnom trajanju  od 150 do 250 radnih sati.