Polazeći od toga da su sva djeca u predškolskoj dobi potencijalno darovita, naša zadaća je kroz stvaranje stimulativnog i poticajima bogatog pedagoškog okruženja optimalno poticati razvoj svih djetetovih mogućnosti.

Programom su obuhvaćena djeca polaznici redovnog 10-satnog programa od navršene četvrte godine života do polaska u školu. Program se provodi tokom cijele pedagoške godine. Provedba planiranih aktivnosti proizašlih iz interesa djece provodi se integrirano u svakodnevne aktivnosti odgojne skupine. S obzirom da je planiranje i provođenje programa rezultat timske suradnje, planirane aktivnosti realizirati će se u periodu dnevnog preklapanja odgojitelja. Takvom organizacijom rada utječe se na poboljšanje kvalitete interakcije odgojitelj – dijete i dijete – dijete što ujedno utječe na primjenu različitih poticajnih strategija učenja.

Cilj programa očituje se u stvaranju okruženja koje će prepoznati, podržati te poticati razvoj i učenje kroz aktivnosti proizašle iz djetetova područja interesa. Zadaće programa rada s potencijalno darovitom djecom očituju se kroz: 

 • prepoznavanje i podržavanje djetetovih specifičnih interesa i razvojnih mogućnosti
 • organiziranje okruženja i osiguravanje prilika za aktivno stjecanje iskustva
 • poticanje samoinicijativnog i aktivnog sudjelovanja u procesu učenja te poticanje samorefleksije na osnovi vlastite uključenosti u proces
 • podršku djetetu pri prelasku u zonu sljedećeg razvoja
 • poticanje suradničke konstrukcije znanja

Iako je teško u potpunosti identificirati darovitost u predškolskoj dobi, pri procjeni potencijalne darovitosti interpretirati će se zapažanja o djetetovom razvoju kroz područja za otkrivanje darovitosti:

 • socijalna kompetencija
 • motiviranost za rad
 • prostorno razmišljanje
 • logično razmišljanje
 • jezične sposobnosti
 • sportske sposobnosti
 • praktične vještine
 • glazbene vještine
 • kreativnost