Učenje stranog jezika u ranoj i predškolskoj dobi može poslužiti kao poticajno sredstvo razvoja u smislu komunikacijskih vještina, ali i razvoja međukulturnog dijaloga i razumijevanja različitosti. 

Osim navedenog, razdoblje do sedme godine djetetova života je presudno za razvoj jezika, budući da nakon sedme godine sposobnost mozga za usvajanje stranog jezika postupno slabi. 

Dječji vrtić Žižula programe ranog učenja stranog jezika provodi kroz: integrirani program ranog učenja engleskog i talijanskog jezika, te kraći program ranog učenja engleskog i talijanskog jezika. 

Cilj navedenih programa je poticanje razvoja jezika stranog govornog područja kako bi se kroz igru aktivno pobudio interes za komunikaciju, razumijevanje i izražavanje na stranom jeziku i da na takav način njeguje pozitivan odnos prema drugom jezičnom izričaju, kulturnoj baštini i običajima. 

U ranom učenju stranih jezika primjenjuje se situacijski pristup učenju, koji djeci omogućuje upoznavanje, razumijevanje i korištenje jezika u svakodnevnim situacijama kroz igru. 

Program provode dodatno educirani odgojitelji.