U Dječjem vrtiću Žižula provode se redovni programi za djecu od navršene godine dana do polaska u školu :

  • 10-satni
  • 6-satni

Riječ je o redovnim programima ranog i predškolskog odgoja kojima je cilj omogućiti potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, kreiranjem kreativnog i poticajnog okruženja u kojem će svako dijete moći iskazivati svoje potencijale.

Zadaća programa je omogućiti jednake mogućnosti za zadovoljavanje razvojnih i obrazovnih potreba kako bi kod djece potaknuli razvoj vještina, sposobnosti, vrijednosti i stavova nužnih za uspješno funkcioniranje u društvenom okruženju. 

Program provode educirani odgojitelji, koji planiraju i provode pedagoški rad u skladu sa zakonitostima rasta i razvoja te interesima djece.