Cilj Vjerskog programa je razvijanje djetetove religiozne dimenzije, osposobljavajući ga za otkrivanje, prihvaćanje i oblikovanje života u odnosu na sebe, drugoga i na njemu primjeren način Boga. S obzirom da je životno razdoblje djeteta do sedme godine života vrlo značajno razdoblje u kojem se stvaraju temelji za budući život te je to također i vrijeme sazrijevanja duha u kojem dijete prima u sebe sve one temeljne dojmove koji će se uz postupno usvajanje evanđelja u njemu učvršćivati i postati njegovom svojinom. 

Sadržaji Vjerskog programa potiču dijete na iskustveno učenje, opažanje, promatranje i istraživanje te mu na taj način pomažu razvijati spoznaju o sebi, drugima i svijetu kroz poticajno organizirano okruženje. Sadržaji se ostvaruju različitim vrstama interakcije djeteta u neposrednoj okolini te raznovrsnim aktivnostima kao što su životno-praktične, radne, istraživačko-spoznajne, raznovrsne igre, aktivnosti kretanjem, društveno-zabavne, umjetničke, izražavanje i stvaranje. U središtu svih tih aktivnosti je igra kao način na koji se dijete susreće s vjerskim sadržajem.

Program se u Dječjem vrtiću Žižula provodi kao kraći integrirani kontinuirano tijekom cijele pedagoške godine. Obuhvaćena su djeca polaznici redovnog 10 – satnog programa od navršene treće godine života do polaska u školu. Provodi se u prostorima vrtića koji su prigodno opremljeni, poticajno izazovni i primjereni dobi djeteta. Uglavnom je to soba dnevnog boravka, opremljena odgovarajućom opremom za rad s djecom određene dobi. 

Program provode odgojitelji u vjeri koji imaju stručna znanja, osjetljivost za prepoznavanje djetetovih potreba te pravovremeno poduzimanje pravilnih postupaka.