Područni objekt Sitno Donje s radom je započeo 2010. godine u jednoj odgojnoj skupini. Objekt posjeduje dvoranu za sportske aktivnosti.

  • Vlakići