D.Š.R.Ž. predstavlja Društvo športske rekreacije ŽižulaDruštvo športske rekreacije Žižula je udruga koja zastupa sportske aktivnosti koje se provode u prostorijama Dječjeg vrtića.

U sklopu društva vrtić provodi popis aktivnosti koje su dolje navedene...

Klikom saznajte koje sve aktivnosti izvodi društvo športske rekreacije Žižula