Ovim dokumentom opisano je kako Dječji vrtić Žižula, 

Žaborička 3/E  Šibenik 

OIB: 61930245814 (u daljnjem tekstu Dječji vrtić) obrađuje osobne podatke.Dječji vrtić poštuje Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR) u svim svojim aktivnostima koje uključuju prikupljanje i obradu osobnih podataka svojih korisnika.


Korisnici koji posjećuju web stranicu Dječjeg vrtića mogu biti obaviješteni o upotrebi internetskih kolačića. 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se mogu postaviti na uređaj korisnika kada posjeti web stranicu. Koriste se kako bi se poboljšalo iskustvo korištenja web stranice, prilagodilo sadržaj korisnicima i omogućilo analizu korištenja stranice. 


Dječji vrtić može koristiti kolačiće na svojoj web stranici u svrhu praćenja posjeta i statističke analize.

Dječji vrtić prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih korisnika samo u svrhe za koje su prikupljeni. 

Korisnici će biti obaviješteni o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka prije nego što daju svoju privolu. 

Podaci se obrađuju samo u svrhu za koju su prikupljeni i neće se koristiti ni u koju drugu svrhu bez ishođenja privole korisnika. 


Dječji vrtić može obrađivati osobne podatke svojih korisnika u svrhu upravljanja dječjim vrtićem, upisivanja djece, pružanja pedagoških i odgojnih aktivnosti te za potrebe plaćanja usluga.


Osobni podaci korisnika Dječjeg vrtića su zaštićeni i obrađuju se na siguran način. 


Dječji vrtić osigurava primjenu mjera tehničke, organizacijske i fizičke zaštite koje su propisane GDPR-om kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka korisnika. Osobni podaci korisnika čuvaju se u sigurnom okruženju i pristup imaju samo ovlaštene osobe. 


Dječji vrtić neće prosljeđivati osobne podatke korisnika trećim osobama bez privole korisnika ili zakonskih osnova.

Korisnici Dječjeg vrtića imaju pravo povući svoju privolu za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku bez posljedica. 

Nakon povlačenja privole, osobni podaci korisnika bit će izbrisani ili uništeni na siguran način u skladu s internim aktom Dječjeg vrtića. 


Korisnici također imaju pravo pristupa svojim osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade svos vojih osobnih podataka te pravo na prigovor na obradu osobnih podataka. Dječji vrtić će udovoljiti svim zahtjevima korisnika u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.


Dječji vrtić će čuvati osobne podatke korisnika samo u razdoblju u kojem je obrada tih podataka nužna radi postizanja svrhe u koju su prikupljeni, a najduže u roku određenom internim aktom kojim se uređuje obrada i pohrana tih podataka. Nakon isteka tog razdoblja, osobni podaci korisnika bit će izbrisani ili uništeni na siguran način.


U slučaju da Dječji vrtić prenosi osobne podatke korisnika trećim osobama, korisnici će biti prethodno obaviješteni o takvom prijenosu u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Dječji vrtić će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu, čak i u slučaju prenosa podataka trećim osobama ili u slučaju obrade podataka u inozemstvu.


U slučaju kršenja privatnosti korisnika, Dječji vrtić će odmah poduzeti sve potrebne mjere kako bi se spriječila daljnja kršenja i kako bi se utvrdile okolnosti kršenja.


Ukratko, Dječji vrtić poštuje Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR) i provodi sve mjere kako bi osigurao zaštitu osobnih podataka svojih korisnika. Dječji vrtić obrađuje osobne podatke svojih korisnika samo u svrhe za koje su prikupljeni i samo uz privolu korisnika. Korisnici imaju pravo na povlačenje svoje privole, pristup svojim osobnim podacima te pravo na ispravak, brisanje i ograničenje obrade svojih osobnih podataka.

 Osobni podaci korisnika se obrađuju na siguran način te se ne prosljeđuju trećim osobama bez privole korisnika ili zakonskog osnova.

Za sva pitanja i informacije vezane uz ostvarivanje vaših prava na zaštitu osobnih podataka, slobodno se obratite na e-adresu info@zizula.hr