Redovno radno vrijeme vrtića je od ponedjeljka do petka od 6:30 do 16:30 sati. 

U objektima Ražine i Njivice produljeno radno vrijeme vrtića je od 16:30 do 20:30 sati, dok je u objektu Mandalina produljeno radno vrijeme vrtića od 16:30 do 18:30 sati.

Zbog organizacije rada na provedbi programa "Živnimo sa Žižulom" te formiranja skupina za produženi rad, potrebno je upisati namjeru korištenja produženog rada tjedan dana unaprijed. Lista za korištenje dostupna je kod odgojiteljica. 

Po dolasku u vrtić, dijete ulazi u svoju matičnu skupinu u kojoj boravi do kraja redovnog rada vrtića (16:30).  

Skupine za produženi rad se formiraju u skladu s brojem prijavljene djece.

Prilikom korištenja produženog rada vrtića, dijete je potrebno u vrtić dovesti najranije u 10:30 (Ražine, Njivice), odnosno u 8:30 sati( Mandalina) te najkasnije u 12:30 (Ražine, Njivice), odnosno 10:30 sati (Mandalina).

Ukoliko dijete koristi dnevni odmor (spavanje), u vrtić je potrebno doći najkasnije u 11:00 sati čime poštujete ritam dnevnih aktivnosti matične skupine. Molimo roditelje djece mlađih skupina da se pridržavaju ustaljenog ritma izmjene dnevnih aktivnosti djeteta (ručak i spavanje) jer na taj način zadržavate bioritam svog djeteta kao i cijele skupine. 

Dijete je potrebno predati odgojiteljici, a ne ostaviti ga samog na vratima.

Djeca trebaju imati torbu s rezervnom odjećom.

Nije dozvoljeno donositi lijekove u vrtić.

Slastice za proslavu rođendana u vrtiću moraju imati certifikat.

Dijete s temperaturom, proljevom ili povraćanjem i sl., a da se nije počela primjenjivati terapija,
ne dovodi se u vrtić jer se time ugrožava zdravlje druge djece.

Svi roditelji trebaju potpisati suglasnost o sigurnosti djeteta u kojoj je potrebno navesti osobe koje, osim roditelja, mogu doći po dijete.

Suglasnost se potpisuje za sve izlaske izvan objekta Dječjeg vrtića. 

Sukladno Zakonu o zaštiti djece u medijima, roditelji potpisuju suglasnost na fotografiranje i snimanje djece,
a snimljeni materijal se koristi isključivo za prezentaciju aktivnosti u vrtiću.

Roditelji su dužni do 15. u mjesecu podmiriti troškove korištenja usluga Dječjeg vrtića.

Roditelj je dužan pravovremeno obavijestiti odgojitelje o izostanku djeteta iz vrtića.