Sigurnije škole i vrtići

Cilj projekta Sigurnije škole i vrtići je poboljšati znanja i ojačati kompetencije učenika u osnovnim školama i djece u vrtićima te 

njihovih učitelja i odgojitelja za teme pripreme za izvanredne situacije,

 prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti u školama i vrtićima.
 ...više na ovom linku.