. . .

Obvezna dokumentacija: 

 1. Zahtjev za upis djeteta (dokument za preuzimanje se nalazi ispod ovog teksta)

 2. Rodni list djeteta (preslika)

 3. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)

 4. Liječnička svjedodžba

 5. Preslika kartona procijepljenosti djeteta

 6. Obrazac za inicijalni razgovor
  (dokument za preuzimanje se nalazi ispod ovog teksta ili
  ga možete preuzeti u Dječjem vrtiću Žižula – Ražine)


   Dokumenti kojima roditelji ili skrbnici dokazuju pravo prednosti pri upisu:


 1. Elektronski zapis sa HZMO-a kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice), Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (Izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

 2. Rodni list za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)

 3. Rješenje o primanju dječjeg doplatka

 4. Za dijete s teškoćama u razvoju – rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga medicinska dokumentacija

 5. Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka

 6. Preporuka Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj

 7. Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić

 8. Potvrda o smjenskom radu jednog ili oba roditelja kao dokaz za smjenski vrtić

 9. Rješenje o sufinanciranju boravku djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika
Upute za popunjavanje dokumenata digitalno :

- za korisnike android uređaja je potrebno preuzeti sljedeću aplikaciju

- korisnici apple uređaja (iphone,ipad) potrebno je preuzeti sljedeću aplikaciju