E-UPISI U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Ove godine će se za Dječji vrtić Žižula provesti elektronički upisi preko web 
aplikacije e-Upisi koja se nalazi u sustavu e-Građani 
(državni portal, poveznica https://gov.hr


Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:
• pristup internetu
• posjedovanje vjerodajnice za prijavu u sustav e-Građani. 


U sustavu e-Građani potrebno je izabrati u katalogu usluga opciju "Odgoj i obrazovanje", a zatim "e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove". 

Nakon prijave odabirete modul upisa u dječje vrtiće. 

Roditelji/skrbnici će moći prijaviti dijete na upis u dječji vrtić u upisnom roku
od 6. travnja do 14. travnja 2023. (do 12 h)

Zbog povezanosti s državnim servisima, određeni dio potrebne dokumentacije sam će sustav dohvatiti u Vašu prijavu. 


Dokumente koje nije moguće pribaviti putem sustava e-Građani, OBVEZNO je priložiti prijavi.

Detaljne informacije o vrsti programa i objektima koje nudimo te potrebnoj dokumentaciji za upis nalazi se u Prilogu JAVNI POZIV ZA UPIS 2023/2024. ped. god. 


Roditelji koji nisu u mogućnosti samostalno izvršiti prijavu u terminu, od 6. do 14. travnja 2023. od 8 do 13 sati imat će na raspolaganju računalo i tehničku podršku u Upravi Dječjeg vrtića Žižula na adresi Žaborićka 3E. 


Od 16. travnja do 1. svibnja 2023. roditelji su OBVEZNI ponovno ući
 u aplikaciju i provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu. 


Za sve roditelje koji se iz opravdanih razloga ne uspiju prijaviti u navedenom roku, također informacije o daljnjem postupku mogu dobiti u Upravi Vrtića: 

  • pozivom na broj 022/333-193, 022/341-481 
  • slanjem e-pošte na info@zizula.hr 
  • osobnim dolaskom u ured stručne službe u DV Žižula – Ražine. 


Za tehničku podršku i pomoć prilikom prijavljivanja u sustav e-Upisi, možete se obratiti na helpdesk@carnet.hr ili broj 01 666 1555.

U sljedećem dokumentu su prikazane detaljnije korisničke upute.
Ukoliko sljedeći okvir ne bude ispravno funkcionirao,
molimo kliknite na ovaj link kako biste pristupili sustavu e-Upisi.

Sustav e-upisi je integriran putem iframe konfiguracije.