. . .

Na temelju članka 1. a  Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07., 94/13. i 98/19.)  te Odluke o provođenju upisa KLASA: 034/01/22/01   URBROJ: 2182-1-38-22-01
Upravnog vijeća, od 1. travnja 2022. godine, DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA oglašava:  JAVNU OBJAVU za UPIS djece u dječje jaslice i vrtiće za 2022./2023. pedagošku godinu 


DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – RAŽINE, Žaborička 3/E
redovno radno vrijeme 6:30 - 16:30
produljeno radno vrijeme 16:30 - 20:30 

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – METERIZE, Put kroz Meterize 44
redovno radno vrijeme 6:30 - 16:30
produljeno radno vrijeme 16:30 - 18:30 

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – NJIVICE, Ninić Ive Ivasa 14
redovno radno vrijeme 6:30 - 16:30
 produljeno radno vrijeme 16:30 - 20:30 

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ ŽIŽULA – MANDALINA, Milice i Turka 29 
redovno radno vrijeme 6:30 - 16:30
produljeno radno vrijeme 16:30 - 18:30

DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA – SITNO DONJE, Nova 0
redovno radno vrijeme 6:30 - 16:30

 


Prijave se podnose za redovne programe ranog i predškolskog odgoja


 • Cjelodnevni 10 – satni program jaslica i vrtića 
  (Ražine, Meterize, Njivice, Mandalina, Sitno Donje)

 • Redoviti produženi 10 – satni program jaslica i vrtića 
  (Ražine, Meterize, Mandalina, Njivice - organizacija ovisi o potrebama roditelja i mogućnostima ustanove)

 • Kraći jutarnji 6 – satni (Sitno Donje)

 • Besplatni program predškole – 250 sati godišnje 
  (organizacija ovisi o potrebama roditelja i mogućnostima ustanove)

Posebni programi prema suglasnosti MZO-a 

 • Integrirani sportski program 

 • Kraći sportski program

 • Integrirani program ranog učenja engleskog jezika

 • Kraći program ranog učenja engleskog jezika

 • Integrirani program rada s potencijalno darovitom djecom

 • Montessori program 

 • Program predškole

 • Dramski program 

 • Vjerski program 

 • Program ritmike i plesa 

Upisi traju od ponedjeljka 4. travnja 2022. 
do petka 15. travnja 2022. godine

Upisi za djecu s administrativnog područja Grada Šibenika provodit će se elektronskim putem – eUPISI

Svaki roditelj koji želi prijaviti dijete za upis u vrtić će proći registracijski proces na web adresi .

Roditelji koji nisu u mogućnosti samostalno provesti upis elektronskim putem pomoć mogu dobiti 

 • pozivom na telefonski broj za podršku: 0800 2626 ili se obratiti na mail adresu info@agramer-savjetovanje.hr 


U slučaju dodatnih pitanja možete se javiti u Upravu Dječjeg vrtića Žižule

 • pozivom na broj 022/333-193, 
 • slanjem e-pošte na info@zizula.hr 
 • osobnim dolaskom u ured stručne službe u DV Žižula – Ražine. 


Za djecu s ostalih administrativnih područja s kojima Dječji vrtić Žižula ima ugovor o suradnji i sufinanciranju upisi će se provoditi sukladno protokolu o upisima.


OBVEZNA DOKUMENTACIJA

 • Zahtjev za upis djeteta

 • Rodni list djeteta (preslika)
    
 • Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci)

 • Liječnička svjedodžba (ne smije biti starija od mjesec dana)

 • Preslika kartona procijepljenosti djeteta
      
 • Obrazac za inicijalni razgovor


DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU


 • Elektronski zapis sa HZMO-a kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (ne smije biti starije od mjesec dana)

 • Rodni list za troje ili više ostale malodobne djece (preslika)

 • Rješenje o primanju dječjeg doplatka

 • Za dijete s teškoćama u razvoju – rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga medicinska dokumentacija

 • Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji; smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka

 • Preporuka Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj

 • Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić

 • Potvrda o smjenskom radu jednog ili oba roditelja kao dokaz za smjenski vrtić

 • Rješenje o sufinanciranju boravku djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika


Radi upoznavanja psiho-fizičkog razvoja Vašeg djeteta potrebno je zajedno s djetetom doći na INICIJALNI RAZGOVOR kojeg će provoditi stručni suradnici nakon podnošenja Vašeg zahtjeva za upis.
O terminu inicijalnog razgovora obavijestiti ćemo Vas naknadno.

JAVNA OBJAVA PRIMLJENE DJECE bit će na oglasnim pločama u svim jaslicama/vrtićima u utorak, 31. svibnja 2022. godine.  

Na rješenje roditelji se mogu žaliti u žalbenom roku od srijede, 1. lipnja do srijede, 8. lipnja 2022. god. 

ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM predaju se u upravu Dječjeg vrtića Žižula – Ražine. 

Rješavanje žalbi po upisu bit će u ponedjeljak 13. lipnja 2022. godine.

   ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA NOVOUPISANU DJECU TRAJE OD 01.07.2022. DO 31.07.2022. GODINE.


Upute za popunjavanje dokumenata digitalno:

- za korisnike android uređaja je potrebno preuzeti sljedeću aplikaciju

- korisnici apple uređaja (iphone, ipad) potrebno je preuzeti sljedeću aplikaciju


U SLUČAJU UPITA MOŽETE NAS KONTAKTIRATI OVDJE.